Dreptul la Informare

Documente

Notificare exceptare aplicare acciza

Drepturile și obligaţiile furnizorului de gaze naturale

Drepturile şi obligaţiile consumatorului de gaze naturale

Dreptul la Informare

Documente

Notificare exceptare aplicare acciza

Drepturile și obligaţiile furnizorului de gaze naturale

Drepturile şi obligaţiile consumatorului de gaze naturale

Nu ezitați să ne contactați. Vă stăm la dispoziție.

Dreptul la Informare

Consumatorul are următoarele drepturi:

 • să fie alimentat cu gaze naturale în temeiul contractului de furnizare;
 • să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale, inclusiv în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor proprii;
 • să solicite informaţii cu privire la serviciul de furnizare;
 • să solicite, pe cheltuiala proprie, efectuarea de verificări sau revizii ale instalației de utilizare;
 • să solicite si să primească penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor furnizorului, în conformitate cu prevederile Standardului de performanta specific activității pentru care este titular al licenței emise de autoritatea de reglementare;
 • să solicite motivat modificarea graficului de livrări cu 30 de zile înainte de luna de livrare;
 • drepturile corelative obligaţiilor furnizorului.

Consumatorul are următoarele obligaţii:

 • să achite integral şi la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea gazelor naturale și a altor servicii prestate de furnizor, precum şi după caz, a penalităților de întârziere aferente;
 • să folosească exclusiv aparate de utilizare, care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare, să efectueze verificarea periodică a acestora în conformitate cu reglementările în vigoare şi să nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;
 • să suporte cheltuielile legate de instalaţia de utilizare;
 • să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice, precum şi toate celelalte instalaţii ale operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului;
 • să efectueze modificările instalaţiei de utilizare numai pe baza aprobărilor legale şi numai cu operatori economici autorizaţi de autoritatea competentă;
 • să sesizeze imediat furnizorul în legătura cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare sau a instalaţiei de utilizare;
 • să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, pe perioada derulării contractului, în situaţia în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea consumatorului;
 • să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul de furnizare;
 • să nu revândă gazele naturale contractate;
 • să plătească o garanție de bună plată constând în contravaloarea a 60 de zile de consum de iarnă, în cazul în care furnizarea gazelor naturale va fi sistată pentru neplată (valabil doar pentru persoane juridice)

Dreptul la Informare

Consumatorul are următoarele drepturi:

 • să fie alimentat cu gaze naturale în temeiul contractului de furnizare;
 • să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale, inclusiv în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor proprii;
 • să solicite informaţii cu privire la serviciul de furnizare;
 • să solicite, pe cheltuiala proprie, efectuarea de verificări sau revizii ale instalației de utilizare;
 • să solicite si să primească penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor furnizorului, în conformitate cu prevederile Standardului de performanta specific activității pentru care este titular al licenței emise de autoritatea de reglementare;
 • să solicite motivat modificarea graficului de livrări cu 30 de zile înainte de luna de livrare;
 • drepturile corelative obligaţiilor furnizorului.

Consumatorul are următoarele obligaţii:

 • să achite integral şi la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea gazelor naturale și a altor servicii prestate de furnizor, precum şi după caz, a penalităților de întârziere aferente;
 • să folosească exclusiv aparate de utilizare, care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare, să efectueze verificarea periodică a acestora în conformitate cu reglementările în vigoare şi să nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;
 • să suporte cheltuielile legate de instalaţia de utilizare;
 • să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice, precum şi toate celelalte instalaţii ale operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului;
 • să efectueze modificările instalaţiei de utilizare numai pe baza aprobărilor legale şi numai cu operatori economici autorizaţi de autoritatea competentă;
 • să sesizeze imediat furnizorul în legătura cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare sau a instalaţiei de utilizare;
 • să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, pe perioada derulării contractului, în situaţia în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea consumatorului;
 • să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul de furnizare;
 • să nu revândă gazele naturale contractate;
 • să plătească o garanție de bună plată constând în contravaloarea a 60 de zile de consum de iarnă, în cazul în care furnizarea gazelor naturale va fi sistată pentru neplată (valabil doar pentru persoane juridice)
Call Now Button