Sun Wave Energy

Legislație și utile

Legea Energiei Electrice şi a Gazelor Naturale nr. 123 din 10 iulie 2012

Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

Ord. ANRE nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului Comercial al pietei Angro de Energie Electrica;

Codul Comercial al pietei Angro de Energie Electrica;

Ord. ANRE nr. 234 din 20 decembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final;

Ord. ANREnr. 235 din 20 decembrie 2019 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali

Ord. ANRE nr. 128/24.06.2020 pentru aprobarea procedurii privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei;

Ord. ANRE nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale;

Ord. ANRE nr. 49/2017 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 11/2016

Ord. ANRE nr. 6/2017 Standard de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;

Ord. ANRE nr. 76/2016 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind obligatiile de plata a energiei electrice reactive;

Ord-16-15 Procedura cadru privind solutionarea plangerilor Clientilor Finali;

Ord-177-2015 Procedura privind acordarea despăgubirilor Clienţilor Casnici;

Sun Wave Energy

Legislație și utile

Legea Energiei Electrice şi a Gazelor Naturale nr. 123 din 10 iulie 2012

Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

Ord. ANRE nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului Comercial al pietei Angro de Energie Electrica;

Codul Comercial al pietei Angro de Energie Electrica;

Ord. ANRE nr. 234 din 20 decembrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final;

Ord. ANREnr. 235 din 20 decembrie 2019 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali

Ord. ANRE nr. 128/24.06.2020 pentru aprobarea procedurii privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei;

Ord. ANRE nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale;

Ord. ANRE nr. 49/2017 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 11/2016

Ord. ANRE nr. 6/2017 Standard de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;

Ord. ANRE nr. 76/2016 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind obligatiile de plata a energiei electrice reactive;

Ord-16-15 Procedura cadru privind solutionarea plangerilor Clientilor Finali;

Ord-177-2015 Procedura privind acordarea despăgubirilor Clienţilor Casnici;

    Formular de contact!

    Încarcă fișierul!

    Call Now Button