Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII
Versiunea 1.0 din 21.01.2021.

Acest document conține termenii și condițiile generale de utilizare (în continuare, “Termeni și condiții”) de către dumneavoastră, în calitate de Utilizator, a Site-ului deținut și administrat de către noi, Sun Wave Energy. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document pentru a vă asigura că acționați în cunoștință de cauză atunci când utilizați acest Site și pentru a evita orice riscuri ce ar putea fi apreciate de către dumneavoastră ca având un impact negativ din perspectiva informațiilor puse la dispoziția Sun Wave Energy în interacțiunea dumneavoastră cu Site-ul.
Prin utilizarea în orice mod a Site-ului (inclusiv prin acces, navigare) de către dumneavoastră, în calitate de Utilizator/Client, confirmați că ați citit, ați înțeles, sunteți de acord și vă obligați să respectați acești Termeni și condiții, cu toate efectele și consecințele acestui acord.
Sun Wave Energy își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment acești Termeni și condiții, precum și conținutul acestui Site, total sau parțial, fără nici un fel de notificare prealabilă.
(A) DEFINIȚII
Atunci când sunt folosiți cu inițială majusculă în acest document, termenii de mai jos vor avea următoarele înțelesuri:
Comunicări comerciale – orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, serviciile, imaginea, numele ori denumirea Sun Wave Energy, respectiv informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat/vizualizat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Produse.
Sun Wave Energy – este denumirea comercială a societății Sun Wave Energy S.R.L., o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând conform legii române, având sediul social în Calea Moșilor, nr.298, bl.48, sc.2, et.6, ap.54, Sector 2, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/13348/2020 având CUI 43176400, telefon: +40 18 604 887, e-mail: office@swn.ro
Produs – orice bun mobil propus spre vânzare pe Site.
Site – website-ul www.sunwaveenergy.ro, împreună cu toate paginile și sub-paginile acestuia, publice sau private.
Utilizator – persoana fizică și/sau juridică care vizitează sau utilizează în orice mod Site-ul, fără a-și crea un cont personal.

 

(B) UTILIZAREA SITE-ULUI
B.1 Accesul la Site. Disponibilitate. Limitarea accesului
Dumneavoastră puteți utiliza acest Site numai dacă sunteți o persoană fizică în vârstă de peste 18 ani împliniți, nu vă aflați sub tutelă. Persoanele juridice pot utiliza acest Site numai prin intermediul unor persoane fizice autorizate în mod corespunzător și care respectă toate condițiile de mai sus.
Aveți dreptul de a crea un singur cont personal, pe care nu îl puteți partaja cu alte persoane. Sun Wave Energy poate refuza cererea de înregistrare a unui cont personal sau poate suspenda sau anula accesul la acesta dacă va constata că ați furnizat informații false sau eronate sau folosiți Site-ul într-un mod neconform cu uzanțele normale, inclusiv prin partajarea accesului la contul personal cu alte persoane.
Prin crearea și accesarea contului personal, sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestuia, inclusiv pentru păstrarea securității și confidențialității cu privire la numele de utilizator și parola alese de dumneavoastră pentru crearea contului personal. Sun Wave Energy nu este responsabilă pentru nicio situație survenită în urma nerespectării obligațiilor dumneavoastră privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei dumneavoastră.
Informațiile publicate pe Site sunt informații de interes general despre Sun Wave Energy și Produsele incluse în oferta noastră curentă, precum și alte informații considerate de noi ca fiind de interes pentru dumneavoastră, și vă sunt puse la dispoziție în mod gratuit.
Sun Wave Energy face eforturi permanente pentru ca informațiile de pe Site, în mod particular cele privind descrierea Produselor, imaginile și caracteristicile acestora, să corespundă realității și să fie actualizate. Aceste informații sunt publicate în scop informativ, inclusiv cele cu privire la caracteristicile Produselor. Imaginile Produselor amplasate pe Site au de asemenea caracter informativ inclusiv din cauza modificării caracteristicilor sau design-ului acestora, fără notificare prealabilă.
Dacă identificăm o eroare privind descrierea unui Produs, vom face eforturi pentru a o corecta.
Sun Wave Energy își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a Site-ului în orice moment și la orice interval de timp, la discreția sa, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate orice funcționalitate a acestui Site, fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.
Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau restricționa utilizarea Site-ului, indiferent de motive, și nu vom fi responsabili în nicio situație pentru orice astfel de suspendare sau restricționare a utilizării.

B.2 Prelucrarea datelor cu caracter personal
Sun Wave Energy, în calitate de operator al Site-ului, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le oferiți prin interacțiunea dumneavoastră cu Site-ul. Pentru detalii cu privire la regulile aferente acestor prelucrări, vă rugăm consultați Politica de confidențialitate.
De asemenea, Site-ul utilizează fișiere de tip Cookie, care pot implica anumite prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru detalii cu privire la regulile aferente utilizării acestor fișiere de tip cookie, vă rugăm consultați Politica de utilizare a cookie-urilor.

B.3 Produsele
Sun Wave Energy poate publica pe Site informații despre Produsele și/sau promoțiile aflate în oferta sa curentă, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.
Ne rezervăm dreptul de retrage sau modifica în orice moment oferta de Produse, precum și de a suspenda sau anula posibilitatea de achiziționare a unuia sau mai multor Produse disponibile pe Site la un moment dat, pentru unul sau mai mulți Clienți, din motive întemeiate, și în toate cazurile fără notificare prealabilă și fără a ne asuma vreo responsabilitate față de Client pentru aceste acțiuni.

B.4 Comunicări.
Dumneavoastră, în calitate de Utilizator/Client, ne puteți contacta și/sau puteți efectua o programare, pentru unul sau mai multe Produse disponibile pe Site, printr-una dintre următoarele metode alternative:
a) prin apelarea numărului de telefon afișat în antetul Site-ului, sau
b) prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail: office@swn.ro
Promoțiile și ofertele privind anumite Produse sunt limitate în timp, iar după expirarea acestora (evidențiată pe Site prin absența Produselor relevante din secțiunea “Promoții” a Site-ului) nu veți mai putea efectua programări cu privire la acele Produse.
Sun Wave Energy își rezervă dreptul de a vă contacta, prin orice mijloace de comunicare disponibile/agreate cu dumneavoastră (de exemplu, telefonic sau prin e-mail), pentru a obține confirmarea dumneavoastră personală și pentru a putea efectua o programare.

(C) OFERTE ȘI CAMPANII PROMOȚIONALE.
C.1 Oferte și campanii promoționale
Sun Wave Energy, la discreția sa, poate oferi unul sau mai multe Produse la prețuri reduse sau beneficiind de anumite bonificații, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Orice asemenea oferte sunt valabile de la momentul introducerii pe Site și până la data încheierii ofertei, prevăzută pe Site.
De asemenea, Sun Wave Energy, la discreția sa, poate pune la dispoziție oferte și promoții speciale, personalizate, și ca urmare vă veți putea bucura de asemenea oferte, dar numai în situatia în care ați primit oferta specială respectivă.
Reducerile aferente unei anumite promoții nu pot fi cumulate sau utilizate concomitent cu orice alte oferte ale Sun Wave Energy.
Sun Wave Energy, la discreția sa, unilateral sau în cooperare cu furnizori sau producători, poate determina regulamente specifice pentru campaniile pe care le organizează prin intermediul Site-ului și/sau prin intermediul site-urilor partenerilor noștri. Acestea vor fi aplicabile acelor Produse care vor respecta integral prevederile din regulamentul specific al campaniei relevante, puse la dispoziție pe Site și/sau pe site-urile partenerilor respectivi, în perioada de valabilitate a campaniei și în limita stocului disponibil. Sun Wave Energy nu garantează disponibilitatea pe stoc a Produselor pentru întreaga perioadă a campaniei.
Sun Wave Energy poate retrage orice asemenea campanie, oricând pe durata acesteia, la discreția sa, cu informarea consumatorilor conform legii. De asemenea, Sun Wave Energy își rezervă dreptul de a modifica regulamentul specific al oricărei campanii, inclusiv pe durata acesteia, din motive justificate, cu informarea consumatorilor conform legii.

C.2 Comunicări comerciale
Prin completarea detaliilor de contact în cadrul Site-ului (inclusiv a celor care reprezintă date cu caracter personal), Utilizatorul confirmă că pune la dispoziția Sun Wave Energy aceste informații în mod direct, cu ocazia sau în vederea efectuării unei Comenzi, și că înțelege și acceptă că Sun Wave Energy poate utiliza aceste informații pentru a contacta Utilizatorul prin orice mijloc disponibil, inclusiv mijloace electronice de comunicare, prin punerea la dispoziția acestuia de Comunicări comerciale, în scopul îmbunătățirii relațiilor comerciale și al unei bune desfășurări a activității Sun Wave Energy.
Utilizatorul poate renunța oricând la primirea de Comunicări comerciale accesând legătura electronică inclusă în orice Comunicare comercială, acolo unde aceasta opțiune este Tehnic posibilă, sau prin contactarea directă a Sun Wave Energy, la datele de contact precizate în acești Termeni și condiții, fără nicio obligație a Utilizatorului față de Sun Wave Energy în legătură cu această renunțare și fără plata oricăror despăgubiri.
Renunțarea la primirea Comunicărilor comerciale nu implică revocarea consimțământului dat de către Utilizator cu privire la acești Termeni și condiții și produce efecte doar pentru viitor, ulterior comunicării intenției de renunțare.
Sun Wave Energy nu se obligă în niciun fel să realizeze astfel de Comunicări comerciale și își rezervă dreptul de a selecționa Utilizatorii destinatari ai Comunicărilor Comerciale și de a elimina din baza sa de date orice Utilizator, fără niciun fel de notificare a acestuia.
Pentru detalii și informații suplimentare legate de prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor de mai sus, vă rugăm consultați Politica de confidențialitate.

(D) LIMITAREA RĂSPUNDERII
Răspunderea Sun Wave Energy în baza acestor Termeni și condiții nu este în niciun fel limitată cu privire la acele aspecte pentru care limitarea sau excluderea răspunderii ar fi contrară legii. În cazul încălcării de către noi, Sun Wave Energy, a acestor Termeni și condiții, vom fi răspunzători doar pentru pierderile directe și previzibile, în mod rezonabil, ale unei asemenea încălcări.
Sun Wave Energy depune toate eforturile pentru a se asigura că Site-ul este disponibil fără întreruperi și fără erori. Totuși, nu putem garanta aceste aspecte și, ca urmare, nu ne asumăm nicio răspundere pentru orice întrerupere a utilizării Site-ului și nu vom avea nicio obligație în baza acestor Termeni și condiții și/au a oricărui contract, în cazul oricărei situații care face utilizarea Site-ului imposibil sau excesiv de dificil de executat.
Sun Wave Energy nu va fi responsabil pentru orice pierderi sau prejudicii directe sau indirecte, inclusiv beneficiul nerealizat, care (i) nu sunt determinate de vreo încălcare din partea noastră, inclusiv cele cauzate de încălcarea sau nerespectarea de către dumneavoastră, a acestor Termeni și condiții și/sau a oricărui contract aplicabil între noi, sau (ii) care nu erau previzibile nici pentru dumneavoastră nici pentru noi la încheierea oricărui contract aplicabil între noi.
Sun Wave Energy nu va fi responsabil pentru niciun viciu aparent sau ascuns al Produselor, cu excepția acelor vicii care ne-au fost cunoscute sau aduse la cunoștință la livrarea acelor Produse.
Nu vom fi responsabili pentru niciun fel de prejudicii de orice fel cauzate direct sau indirect de Produsele disponibile pe Site, ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare corespunzătoare.
Nu vom fi responsabili pentru nicio inconsecvență, eroare (inclusiv eroare de redactare) sau omisiune de orice fel sau pentru efectele utilizării Site-ului sau conținutului acestuia. Conținutul Site-ului este publicat fără niciun fel de garanție din partea noastră cu privire la caracterul complet sau corect (indiferent de data publicării sau în decursul timpului) sau de rezultatele obținute în legătură cu acesta și excluzând, în cea mai mare măsură permisă de lege, toate declarațiile, garanțiile sau condițiile în legătură cu Site-ul.
Nu vom fi responsabili pentru niciun fel de programe cu potențial caracter dăunător care pot fi instalate de terți pe acest Site, serverul pe care este găzduit sau e-mailurile transmise de către noi. Sunteți integral responsabil pentru utilizarea acestui Site, inclusiv orice subscriere făcută prin acesta, fiind singur răspunzător pentru orice prejudicii directe sau indirecte suferite de dumneavoastră sau de terți prin sau ca urmare a utilizării acestui Site sau a conținutului acestuia.
Accesul la Site se realizează prin intermediul unor pagini securizate, folosind sistemul de criptare SSL și fiind marcate cu textul “htpps://” și cu simbolul unui lacăt, poziționat în stânga câmpului de adresă a Site-ului. În cazul în care remarcați lipsa acestor simboluri, vă recomandăm să părăsiți imediat Site-ul și să ne anunțați imediat cu privire la această situație. Nu vom fi responsabili în niciun fel pentru nerespectarea de către dumneavoastră a acestor recomandări.
Nu vom fi responsabili pentru niciun fel de prejudiciu determinat direct sau indirect de nerespectarea de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții și/sau a oricărui contract încheiat în baza acestora.
În cazul Utilizatorilor/Clienților – persoane juridice nu vor fi aplicabile prevederile legale care guvernează răspunderea Sun Wave Energy față de consumatori, iar toate limitările de răspundere prevăzute mai sus vor fi aplicabile în cea mai mare măsură permisă de lege.

(E) DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Conținutul Site-ului, inclusiv dar fără limitare orice logo-uri, design, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, mărci înregistrate, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, constituie proprietatea exclusivă a Sun Wave Energy sau, după caz, a furnizorilor săi, și drepturile acestora sunt protejate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și de orice alte acte normative naționale sau internaționale privind proprietatea intelectuală și industrială.
Dumneavoastră, în calitate de Utilizator/Client, nu aveți dreptul de a copia, distribui, publica, transfera către terțe părți, modifica și/sau altfel altera, utiliza, lega, expune, include orice conținut al Site-ului în orice alt context decât cel original intenționat de Sun Wave Energy, de a include orice conținut în afara Site-ului , de a îndepărta însemnele care indică drepturile de autor ale Sun Wave Energy asupra conținutului Site-ului, ori de a participa în orice mod la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului Site-ului, altfel decât cu acordul prealabil scris al Sun Wave Energy.
În schimb, aveți dreptul de a copia, transfera și/sau utiliza conținutul Site-ului numai în scopuri personale, non-comerciale, și doar în situația în care aceste scopuri nu intră în conflict cu prevederile acestor Termeni și condiții, cu condiția de a nu prejudicia în vreun fel interesele Sun Wave Energy.
Sun Wave Energy nu va putea fi ținut responsabil în niciun fel pentru orice prejudicii cauzate prin sau ca urmare a utilizării neautorizate a conținutului Site-ului, cu încălcarea prevederilor legale aplicabile în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală și a regulilor menționate în cele de mai sus.
Orice link-uri disponibile pe Site, către site-uri deținute/administrate de terțe părți, pot fi furnizate de către Sun Wave Energy exclusiv pentru a oferi Utilizatorilor/Clienților accesibilitate sporită la informațiile producătorilor/furnizorilor Produselor. Sun Wave Energy nu va putea fi ținut responsabil în niciun fel pentru orice prejudicii cauzate prin sau ca urmare a utilizării acelor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate de terți prin astfel de site-uri.

(F) PREVEDERI GENERALE
F.1 Legea aplicabilă. Soluționarea conflictelor
Acești Termeni și Condiții, precum și toate contractele și obligațiile în baza acestora, sunt guvernate de și vor fi interpretate în conformitate cu legea română.
Orice neînțelegere de orice natură între noi și dumneavoastră, în legătură cu orice contract și/sau acești Termeni și condiții, va fi soluționată amiabil. În cazul în care nu reușim să ajungem la un acord în această privință în termen de 30 de zile de la primirea unei notificări scrise din partea dumneavoastră cu privire la survenirea unei asemenea neînțelegeri, părțile vor supune chestiunea judecății în fața instanței competente de la sediul nostru social.
În oricare dintre cazurile de mai sus, relația contractuală dintre noi și dumneavoastră va fi guvernată de Termenii și condițiile în vigoare la data Comenzii cu privire la care a survenit neînțelegerea.

F.2 Forța majoră
Nici Sun Wave Energy și nici dumneavoastră nu vom fi responsabili pentru orice încălcare a acestor Termeni și condiții sau a oricărui contract încheiat în baza acestora, cauzată de o situație de forță majoră sau de un caz fortuit, așa cum sunt acestea definite în Codul Civil român.

F.3 Nulitate parțială
Dacă orice prevedere a acestor Termeni și condiții este anulată, anulabilă sau nu poate fi pusă în executare, această situație nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi. Prevederea considerată anulată, anulabilă sau imposibil de pus în executare va fi înlocuită cu o nouă prevedere care va reflecta în cea mai mare măsură posibilă conținutul economic al celei dintâi.

F.4 Cesiune
Sun Wave Energy va putea cesiona sau transfera în orice alt mod către terți, integral sau parțial, drepturile și/sau obligațiile sale născute în baza acestor Termeni și condiții sau a oricărui contract încheiat în baza acestora, fără niciun fel de acord din partea Clienților. Niciun Utilizator/Client nu poate cesiona sau transfera în orice alt mod către terți, integral sau parțial, drepturile și/sau obligațiile sale în baza acestor Termeni și Condiții sau a oricărui contract încheiat în baza acestora, fără acordul prealabil, în scris, al Sun Wave Energy.

F.5 Modificarea acestor Termeni și Condiții
Sun Wave Energy își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții, precum și conținutul Site-ului, în orice moment, fără ca acordul dumneavoastră sau orice notificare prealabilă să fie necesară, iar asemenea modificări vor deveni aplicabile de la data publicării pe Site. În măsura în care este obligatoriu conform legii, dumneavoastră veți primi o notificare anticipată cu privire la orice asemenea modificări.
Dacă o asemenea modificare determină o schimbare importantă în livrarea Produselor, dumneavoastră aveți dreptul de a înceta orice contract încheiat în baza acestor Termeni și condiții, printr-o notificare transmisă către noi înainte ca modificarea să vă devină aplicabilă conform celor de mai sus.
Vă atragem atenția să verificați conținutul Site-ului și să citiți acești Termeni și condiții în mod regulat, cel puțin înainte de plasarea oricărei Comenzi, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu cea mai recentă versiune a acestor Termeni și condiții.

Pentru orice detalii sau clarificări referitoare la conținutul sau aplicabilitatea acestor Termeni și Condiții, ne puteți contacta prin intermediul formularului dedicat de contact, disponibil pe Site sau prin e-mail transmis, la adresa de e-mail office@swn.ro.

Call Now Button